Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas!

tel. 798 031 351  |  tel. 798 802 150

Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich

Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich (SEP) to organizacja zrzeszająca profesjonalistów, specjalistów i ekspertów z dziedziny elektroenergetyki w Polsce. Jego celem jest rozwijanie tej branży, promowanie wiedzy technicznej oraz podnoszenie standardów pracy w sektorze elektroenergetycznym.

SEP jest ważnym forum wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk między ekspertami z różnych dziedzin elektroenergetyki, w tym elektrycznej, ciepłowniczej i gazowej. Stowarzyszenie skupia się na tworzeniu i udostępnianiu zasobów edukacyjnych, szkoleniach oraz prowadzeniu badań i analiz dotyczących nowych technologii, norm i przepisów w dziedzinie elektroenergetyki.

Stowarzyszenie organizuje różnorodne szkolenia, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników związanych z branżą elektroenergetyczną. Oferowane przez Stowarzyszenie szkolenia obejmują szeroki zakres tematyczny i są dostosowane do różnych poziomów zaawansowania. Niektóre z nich to:

  1. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony w elektroenergetyce: obejmują zagadnienia związane z zasadami bezpiecznej pracy, ochroną przed porażeniem elektrycznym, zarządzaniem ryzykiem oraz przepisami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa.
  2. Szkolenia z obsługi i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych: skierowane do pracowników odpowiedzialnych za obsługę, konserwację i eksploatację urządzeń elektroenergetycznych. Dotyczą one m.in. transformatorów, rozdzielnic, przekładników, linii elektroenergetycznych, urządzeń ochrony i pomiarowych.
  3. Szkolenia z zakresu projektowania i planowania sieci elektroenergetycznych: skupiają się na zagadnieniach związanych z projektowaniem, planowaniem i rozbudową sieci elektroenergetycznych, w tym doborem urządzeń, analizą obciążeń i optymalizacją parametrów sieci.
  4. Szkolenia z zakresu energii odnawialnej i efektywności energetycznej: obejmują tematykę związaną z wykorzystaniem energii odnawialnej, takiej jak fotowoltaika, energia wiatrowa, energetyka wodorowa, a także strategie i techniki poprawy efektywności energetycznej.

Wszystkie szkolenia organizowane przez SEP są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę z doświadczeniem w dziedzinie elektroenergetyki. Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich dba o aktualność tematów szkoleń i ich dostosowanie do zmieniających się potrzeb i wymagań branży elektroenergetycznej

Wszystkie te działania mają na celu wspieranie rozwoju elektroenergetyki w Polsce, promowanie innowacyjności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz utrzymanie wysokich standardów pracy i bezpieczeństwa w sektorze energetycznym. Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich jest ważnym ogniwem w rozwoju i doskonaleniu polskiej elektroenergetyki.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do współpracy.

Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich w liczbach

22
Ilość oddziałów
12500
Przeprowadzonych szkoleń
22
Kadra szkoleniowa
5,7
Ocena klientów

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

ENEA

BP

OBI

Polska Spółka Gazownictwa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Wipasz

Herbapol

KUEHNE + NAGEL

Sweco

INKOP

autojet

Rydygier

OTIS

SKANSKA

MEILLERGHP

ETC-PZL AEROSPACE INDUSTRIES

WODR