Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas!

tel. 798 031 351  |  tel. 798 802 150

Baza wiedzy

Egzamin SEP pytania i odpowiedzi

Podejście do egzaminu umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji budzi wiele emocji i pytań. W tej sekcji omawiamy najczęściej poruszane kwestie przez naszych Klientów.

Kiedy odbywa się egzamin?s

Podejście do egzaminu następuje bezpośrednio po ukończonym szkoleniu. Nie ma więc konieczności umawiania się na kolejny termin i rezerwowania dodatkowego czasu na samo podejście do egzaminu.

Jak wygląda egzamin SEP?

Ma on formę ustną. Egzaminowany jest przepytywany przez członków Komisji Kwalifikacyjnej zaraz po zakończeniu kursu.

Czy mogę zdać egzamin SEP online?

Tak – egzamin SEP można zdawać bezpośrednio przed Komisją Kwalifikacyjną, jak i online. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku i obecnym trendom, IKZ Polonia daje możliwość podejścia do egzaminu zdalnego – za pośrednictwem komputera lub tabletu.

Kiedy znane są wyniki?

Egzamin ustny ma to do siebie, że wyniki mogą być znane od razu po zakończeniu przepytywania. Tak właśnie jest w przypadku egzaminu na uprawnienia SEP.

Czy odbycie szkolenia jest warunkiem koniecznym do podejścia do egzaminu?

Nie ma takiego obowiązku – osoba może przystąpić do samego egzaminu, choć nasza wieloletnia praktyka potwierdza, że lepsze wyniki uzyskują osoby, które najpierw przeszły kurs. Szkolenie SEP w IKZ Polonia jest prowadzone przez profesjonalistów z długim stażem szkoleniowym, dzielących się swoim doświadczeniem i zwracających uwagę na niuanse, które zwykle pojawiają się podczas egzaminu. Takie praktyczne, skupione na konkretach podejście szkoleniowe przekłada się na wysoką zdawalność.

Czy istnieje możliwość zorganizowania egzaminu w firmie?

Tak, nasi egzaminatorzy mogą zorganizować egzamin w umówionym terminie i pod wskazanym adresem dla pracowników organizacji. Taki zewnętrzny egzamin nie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wcześniejszego szkolenia.

Jaki jest koszt egzaminu SEP?

Cena przystąpienia do egzaminu jest ustalona przez prawodawcę i została określona w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829). Mówi ono o kwocie 301 zł brutto za każdy egzamin SEP dla grup G1, G2 i G3. Zarówno egzamin z zakresu eksploatacji, jak i dozoru kosztuje tyle samo. Zatem osoba przystępująca do egzaminu w obu zakresach będzie musiała wysupłać 602 zł brutto. Dodatkowym kosztem jest uzyskanie tłumaczenia uprawnień na język niemiecki lub angielski.

Egzamin z eksploatacji i z dozoru – jakie są różnice?

Oba egzaminy różni zakres tematyczny oraz stanowiska, na które można aplikować, dysponując konkretnym certyfikatem. W przypadku eksploatacji będą to osoby, których obowiązki dotyczą obsługi, konserwacji, remontów, montażu i zadań kontrolno-pomiarowym. W przypadku dozoru mówimy o stanowiskach zarządzających pracownikami eksploatacji oraz o pracownikach nadzorujących eksploatację sieci, instalacji i urządzeń.

Skąd wziąć materiały na egzamin SEP?

Osoby wybierające kurs sepowski w IKZ Polonia mogą liczyć na garść materiałów ułatwiających przygotowanie się do egzaminu.

Jak długo ważne są uprawnienia?

Egzamin zdany w IKZ Polonia jest tak samo ważny jak uprawnienia świadectw kwalifikacyjnych z grup G1, G2 i G3 wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP). Uprawnienia ważne są przez 5 lat, po czym należy je odnowić.

A oto kilka przykładowych pytań, które mogą pojawić się podczas egzaminu:


Jak nazywa się dokument regulujący całokształt spraw związanych z polityką energetyczną naszego państwa?

Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Jakie zagadnienia określa Ustawa Prawo Energetyczne?

  • Zasady dostarczania energii;
  • kompetencje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
  • przepisy o taryfach energetycznych;
  • przepisy o urządzeniach energetycznych i ich eksploatacji.

W ilu stopniach określa się plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii (gazu i energii elektrycznej)?

W dziesięciu stopniach (Gaz: 1-10, Energia elektryczna 11-20).

Od kiedy obowiązuje, i jak się nazywa, dokument regulujący zasady kwalifikacji energetycznych?

Od 2003 roku obowiązuje Rozporządzenie w sprawie stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń energetycznych.

Na jakie trzy grupy branżowe dzielimy uprawnienia energetyczne?

Grupa: G1 – Elektryczna, G2 – Cieplna, G3 – Gazowa.

Na jakie dwa podstawowe stanowiska (kwalifikacje) w zakresie czynności i odpowiedzialności dzielą się uprawnienia energetyczne?

Eksploatacja i dozór.

Czym zajmuje się osoba na stanowisku eksploatacji, a czym dozoru (jakie różnice)?

  • Eksploatacja – stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.
  • Dozór – stanowiska kadry nadzorującej osobami wykonującymi prace w zakresie eksploatacji.

W zakresie jakich pięciu czynności wydawane są uprawnienia energetyczne?

Obsługi, konserwacji, remontu, montażu, kontrolno-pomiarowym.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

ENEA

BP

OBI

Polska Spółka Gazownictwa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Wipasz

Herbapol

KUEHNE + NAGEL

Sweco

INKOP

autojet

Rydygier

OTIS

SKANSKA

MEILLERGHP

ETC-PZL AEROSPACE INDUSTRIES

WODR