Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas!

tel. 798 031 351  |  tel. 798 802 150
Online
Czw 8 sierpnia
Szkolenie G1/2/3

godz. 9:00

Online

Cena szkolenia: 95zł

Cena 1 egzaminu: 430zł

Online
Czw 8 sierpnia
Szkolenie G1/2/3

godz. 16:00

Online

Cena szkolenia: 95zł

Cena 1 egzaminu: 430zł

Online
Pt 9 sierpnia
Szkolenie G1/2/3

godz. 9:00

Online

Cena szkolenia: 95zł

Cena 1 egzaminu: 430zł

Wyświetl wszystkie terminy

Uprawnienia gazowe G3 100% zdawalności

Uprawnienia gazowe G3

Adresaci szkolenia gazowego G3:

Uczestnikiem szkolenia, podczas którego można zdobyć uprawnienia gazowe G3, może być każda osoba realizująca zadania dotyczące eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających oraz zużywających paliwa gazowe.

Przedstawiamy wymagania stawiane kandydatom:

 • pełnoletność (skończony 18. rok życia w dniu przystąpienia do szkolenia),
 • podstawowe wykształcenie (minimum),
 • potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

Cele szkolenia pozwalające zdobyć uprawnienia SEP G3:

Szkolenie umożliwia przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w tematyce eksploatacji (E) i dozoru (D).
W ten sam dzień możecie uzyskać uprawnienia w 1, 2 lub 3 grupach!

Czas szkolenia gazowego G3 wynosi jeden dzień!

Współpracę z nami chętnie polecają firmy, jak również klienci indywidualni.

Zakres punktowy – uprawnienia gazowe G3

Zakres punktowy:

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe);
 5. sieci gazowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu);
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;
 9. turbiny gazowe;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–9;
 11. urządzenia i instalacje do skraplania gazu ziemnego;
 12. urządzenia i instalacje do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego;
 13. instalacje do tankowania sprężonego gazu ziemnego;

Informacje o egzaminach i uprawnieniach:

Po szkoleniu Komisja Kwalifikacyjna realizuje egzamin ustny, dzięki któremu uzyskuje się Państwowe Świadectwo Kwalifikacji. Kursy prowadzą praktycy z długoletnim doświadczeniem.

Osoby uczestniczące w egzaminie z Eksploatacji powinny wykazać się wiedzą dotyczącą następujących zagadnień:

 • zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji, jak również sieci,
 • zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji, a także sieci,
 • zasady i warunki realizacji prac kontrolno–pomiarowych oraz montażowych,
 • zasady oraz wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz kompetencji związanych z udzielaniem pierwszej pomocy,
 • instrukcja działania w razie awarii, pożaru, albo innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia, jak również środowiska.

Osoby przystępujące do egzaminu z Dozoru powinny wykazać się wiedzą, która jest związana z następującymi obszarami tematycznymi:

 • przepisy dotyczące przyłączania urządzeń, a także instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci,
 • przepisy i zasady postępowania podczas programowania pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem reguł racjonalnego stosowania paliw i energii,
 • przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w obszarze prowadzenia dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej, a także zastosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci,
 • przepisy związane z budową urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, które muszą spełniać te urządzenia, instalacje i sieci,
 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielenia pierwszej pomocy i wymagań dotyczących ochrony środowiska,
 • zasady postępowania w czasie awarii, pożaru oraz innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasady dysponowania mocą urządzeń, które są przyłączone do sieci,
 • zasady i warunki realizowania prac kontrolno-pomiarowych oraz montażowych.

Uczestnik, który zda z pozytywnym wynikiem egzamin, otrzyma stosowne uprawnienia gazowe G – ich ważność wynosi 5 lat.

Z nami zdobędziesz uprawnienia gazowe G3 i nie tylko

Serdecznie zapraszamy do współpracy osoby, które chcą zdobyć uprawnienia gazowe G3.

Organizowane przez nas kursy SEP pozwalają zdobyć uprawnienia energetyczne. Zobacz nasze kursy SEP 1kV oraz kursy dla elektryków.

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci §4 nie wymaga się potwierdzania posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących:
1. urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi,
2. urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.

 

Zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2022 r. wynosi 301 zł.

 

  Cena szkolenia: 95 zł brutto / osoba 

  Formularz zgłoszeniowy

SPRAWDŹ TERMINY - Zapisz się teraz!

ZADZWOŃ: 798 031 351

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

ENEA

BP

OBI

Polska Spółka Gazownictwa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Wipasz

Herbapol

KUEHNE + NAGEL

Sweco

INKOP

autojet

Rydygier

OTIS

SKANSKA

MEILLERGHP

ETC-PZL AEROSPACE INDUSTRIES

WODR