Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas!

tel. 798 031 351  |  tel. 798 802 150
Online
Śr 12 czerwca
Szkolenie G1/2/3

godz. 16:00

Online

Cena szkolenia: 95zł

Cena 1 egzaminu: 424.2zł

Online
Czw 13 czerwca
Szkolenie G1/2/3

godz. 16:00

Online

Cena szkolenia: 95zł

Cena 1 egzaminu: 424.2zł

Online
Pt 14 czerwca
Szkolenie G1/2/3

godz. 16:00

Online

Cena szkolenia: 95zł

Cena 1 egzaminu: 424.2zł

Wyświetl wszystkie terminy

Uprawnienia elektryczne G1 100% zdawalności

Uprawnienia elektryczne G1

Chciałbyś znacząco rozwinąć swoje umiejętności w branży elektrycznej? Proponowane przez nas kursy SEP 1 kV mogą Ci w tym pomóc! To profesjonalne szkolenia, dzięki którym zdobędziesz takie uprawnienia, które umożliwią Ci wykonywanie nowych obowiązków w pracy. Dlaczego warto zainwestować w szkolenia SEP 1 kV? Odpowiadamy!

Kursy SEP 1 kV – dlaczego warto?

Interesują Cię uprawnienia elektryczne G1? W takim razie przyda Ci się garść informacji. Ważny jest przede wszystkim fakt, że uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Jakie wymagania trzeba spełnić, by stać się odpowiednim kandydatem? Bierze się pod uwagę takie aspekty, jak:

 • pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do szkolenia),
 • wykształcenie minimum podstawowe,
 • potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

Osoba, która chce przystąpić do egzaminu na uprawnienia SEP dozorowe, musi również okazać:

 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski.

Posiadanie wymaganej wiedzy, dzięki której można wykonywać kursy G1, mogą potwierdzać takie dokumenty, jak:

 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

Szkolenia G1 – cel i efekt

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D). Tego samego dnia można uzyskać uprawnienia w 1, 2 lub 3 grupach! Szkolenia SEP G1 trwają jeden dzień, a przy zapisie na 2 lub 3 grupy koszt szkolenia jest w cenie jednego! Dzięki temu firmy, które rozpoczęły z nami współpracę, nadal ją kontynuują i szkolą u nas swoich pracowników. Osoby indywidualne polecają nas i wracają po odnowienie uprawnień. Egzaminy SEP online to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto nie chce tracić czasu na dojazd w określone wcześniej miejsce. Wystarczy połączyć się z systemem za pośrednictwem internetu, by zdobywać uprawnienia SEP pomiary czy uczestniczyć w takich zajęciach, jak szkolenia SEP G1. 

Zakres punktowy:

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;

3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;

4. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;

5. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;

6. zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;

7. urządzenia elektrotermiczne;

8. urządzenia do elektrolizy;

9. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

10. elektryczna sieć trakcyjna;

11. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

12. urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;

13. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–12;

Informacje o egzaminach i uprawnieniach:

Bezpośrednio po szkoleniu Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza egzamin ustny, po którym uzyskuje się Państwowe Świadectwo Kwalifikacji. Kursy prowadzone są przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Jak zdobyć certyfikat SEP G1 online? Osoby przystępujące do egzaminu z Eksploatacji powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:

 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń ,instalacji i sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno–pomiarowych i montażowych,
 • zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

Osoby przystępujące do egzaminu z Dozoru powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:

 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci,
 • przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat. 

Uprawnienia G1 online to sprawdzona inwestycja, która może przynieść wiele korzyści – zwłaszcza w postaci nowych wyzwań zawodowych. Nasze uprawnienia energetyczne to nie tylko kursy sep 1kV. Jesteśmy także liderem w oferowaniu uprawnienia energetyczne G2 i uprawnienia gazowe G3, które są zgodne z normami Unii Europejskiej. Spośród naszego bogatego katalogu, warto sprawdzić również kursy dla elektryków. Dzięki nim każdy uczestnik zdobędzie odpowiednią wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Zwracamy dużą uwagę na praktyczne aspekty zawodu, uwzględniając najnowsze trendy i rozwój technologiczny. Sprawdź nasze kursy SEP, a na pewno będziesz zadowolony! Nasze szkolenia sep G1 skierowane są zarówno do tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z branżą elektroenergetyczną, jak i dla doświadczonych specjalistów poszukujących nowych kwalifikacji. Z nami każdy ma szansę rozwijać swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje zawodowe.

 Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia,
których ważność trwa 5 lat

Zainteresowany? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo bądź przez formularz kontaktowy na stronie

(Nasi konsultanci oddzwonią natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia).


Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci §4 nie wymaga się potwierdzania posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących:

 1. urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi,
 2. urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.

 

Zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2022 r. wynosi 301 zł.

 

Cena: szkolenie z pomiarami 350 zł brutto/os

          szkolenie bez pomiarów 95 zł brutto/os

  

  Formularz zgłoszeniowy

SPRAWDŹ TERMINY - Zapisz się teraz!

ZADZWOŃ: 798 031 351

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

ENEA

BP

OBI

Polska Spółka Gazownictwa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Wipasz

Herbapol

KUEHNE + NAGEL

Sweco

INKOP

autojet

Rydygier

OTIS

SKANSKA

MEILLERGHP

ETC-PZL AEROSPACE INDUSTRIES

WODR