Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas!

tel. 798 031 351  |  tel. 798 802 150

Cennik szkoleń SEP

Cennik szkoleń i egzaminów dotyczy tylko klientów indywidualnych.
W celu otrzymania oferty dla firm prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 798 031 351 bądź mailowy pod adresem szkolenia@ikzszkolenia.pl.


Grupa Zakres egzaminu Koszt
G1 Elektryczne 0
G1 Elektryczne + pomiary 0
G2 Cieplne 0
G3 Gazowe 0
Język Koszt
0
0

Podsumowanie Całkowity koszt
Szkolenia 0 + Egzaminy 0 + tłumaczenia 0 0

podane ceny są cenami brutto

Zapisz się na szkolenie

Jak obliczyć całkowity koszt szkolenia?

szkolenie* + egzaminy + tłumaczenia = całkowity koszt

* przy zapisie na kilka grup szkoleń, opłata za szkolenie jest pobierana jednorazowo!


Do kogo skierowane jest szkolenie?

G1 elektryczne

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Zakres punktowy egzaminu:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;
 4. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;
 5. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;
 6. zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
 7. urządzenia elektrotermiczne;
 8. urządzenia do elektrolizy;
 9. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 10. elektryczna sieć trakcyjna;
 11. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 12. urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;
 13. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–12;

G2 cieplne

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne. Np. palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy, monterzy, itd.

Zakres punktowy egzaminu:

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW i o mocy nie wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 3. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 4. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW
 5. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW
 6. Turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 15 MW,wraz z urządzeniami pomocniczymi
 7. Turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 15 MW i o mocy nie wyższej niż 100 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 8. Turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 100 MW i o mocy nie wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 9. Turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 10. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW
 11. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 500 kW
 12. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW
 13. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 500 kW
 14. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW
 15. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 500 kW
 16. Sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 17. Sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 18. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 19. Piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW
 20. Urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego wykorzystania o mocy wyższej niż 10 kW
 21. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1-20

G3 gazowe

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba chcąca uzyskać uprawnienia do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. Odbycie takiego szkolenia zalecane jest dla osób wykonujących pomiary, dokonujących przeglądów technicznych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Zakres punktowy egzaminu:

 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 4. Sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe)
 5. Sieci gazowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu)
 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa
 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW
 9. Turbiny gazowe
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1-9

G1 elektryczne + pomiary

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba chcąca uzyskać uprawnienia do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. Odbycie takiego szkolenia zalecane jest dla osób wykonujących pomiary, dokonujących przeglądów technicznych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Zakres punktowy egzaminu:

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV
 3. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV
 4. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV
 5. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV
 6. Zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW
 7. Urządzenia elektrotermiczne
 8. Urządzenia do elektrolizy
 9. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 10. Elektryczna sieć trakcyjna
 11. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 12. Urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW
 13. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-12

Szkolenie elektryczne 30h

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Odbycie takiego szkolenia zalecane jest dla osób, które posiadają niewielkie doświadczenie w elektryce.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

ENEA

BP

OBI

Polska Spółka Gazownictwa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Wipasz

Herbapol

KUEHNE + NAGEL

Sweco

INKOP

autojet

Rydygier

OTIS

SKANSKA

MEILLERGHP

ETC-PZL AEROSPACE INDUSTRIES

WODR