Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas!

tel. 798 031 351  |  tel. 798 802 150
Online
Pn 8 lipca
Szkolenie G1/2/3

godz. 16:00

Online

Cena szkolenia: 95zł

Cena 1 egzaminu: 430zł

Online
Wt 9 lipca
Szkolenie G1/2/3

godz. 16:00

Online

Cena szkolenia: 95zł

Cena 1 egzaminu: 430zł

Online
Śr 10 lipca
Szkolenie G1/2/3

godz. 16:00

Online

Cena szkolenia: 95zł

Cena 1 egzaminu: 430zł

Wyświetl wszystkie terminy

Uprawnienia cieplne G2 100% zdawalności

Uprawnienia cieplne G2

 

Adresaci kursu cieplnego G2:

Kursy G2 to szkolenia przeznaczone dla osób wykonujących zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Na takie szkolenie mogą zdecydować się palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy, monterzy, itd.

Jakie wymagania są stawiane kandydatom, którzy chcą zdobyć uprawnienia cieplne G2?

 • pełnoletność (kandydat powinien mieć ukończony 18. rok życia dzień przed rozpoczęciem szkolenia),
 • minimum podstawowe wykształcenie,
 • potwierdzenie zdobytych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci.

Cele i korzyści szkolenia:

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w obszarze eksploatacji (E) i dozoru (D).

Czas szkolenia to jeden dzień!

Zakres punktowy szkolenia cieplnego G2

Prezentujemy zakres punktowy szkolenia cieplnego G2:

 1. Kotły parowe i wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, mające moc powyżej 50 kW, razem z urządzeniami pomocniczymi
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 3. Turbiny parowe i wodne, których moc wynosi powyżej 50 kW, wraz ze sprzętem pomocniczym
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary oraz gorącej wody, których moc wynosi więcej niż 50 kW
 5. Urządzenia wentylacji klimatyzacji i chłodnicze mające moc powyżej 50 kW
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy posiadające moc wyższą niż 50 kW
 7. Sprężarki mające moc większą 20 kW, a także instalacje sprężonego powietrza oraz gazów technicznych
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, których pojemność składowania odpowiada masie wyższej niż 100 Mg
 9. Piece przemysłowe, których moc wynosi powyżej 50 kW
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji

Informacje na temat egzaminów i uprawnień:

Od razu po zakończeniu szkolenia Komisja Kwalifikacyjna realizuje egzamin ustny – po nim otrzymuje się Państwowe Świadectwo Kwalifikacji. Kursy prowadzą praktycy mający wieloletnie doświadczenie.

Osoby, które przystąpiły do egzaminu z Eksploatacji, muszą wykazać się wiedzą związaną z następującą tematyką:

 • zasady budowy, działania i warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji oraz sieci,
 • zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci,
 • zasady i warunki realizacji prac kontrolno-pomiarowych oraz montażowych,
 • zasady i wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • instrukcja postępowania podczas awarii, pożaru, albo innego rodzaju zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, bądź zagrożenia życia, zdrowia oraz środowiska.

Osoby zdające egzamin z Dozoru powinny wykazać się wiedzą dotyczącą następującej tematyki:

 • przepisy dotyczące przyłączania urządzeń oraz instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii, a także prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z przestrzeganiem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisy związane z eksploatacją, wymaganiami w obszarze prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz wykorzystania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci,
 • przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci, a także norm oraz warunków technicznych, jakie powinny spełniać te urządzenia, instalacje i sieci,
 • przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową, z włączeniem udzielania pierwszej pomocy, a także wymagań ochrony środowiska,
 • zasady postępowania w trakcie awarii, pożaru czy też innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń, które przyłączono do sieci,
 • zasady dysponowania mocą urządzeń, które zostały przyłączone do sieci,
 • zasady i warunki realizacji prac kontrolno-pomiarowych oraz montażowych.

Profesjonalna oferta – kursy G2

Nasze kursy G2 to doskonały wybór. Jeśli uczestnik pozytywnie zda egzamin, otrzyma odpowiednie uprawnienia cieplne G2, które są ważne przez 5 lat.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formularz kontaktowy na stronie. 

Nasze kursy SEP pozwolą Ci zdobyć uprawnienia energetyczne. Sprawdź kursy SEP 1kV oraz kursy dla elektryków.

 

Zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2022 r. wynosi 301 zł.

 

  Cena szkolenia: 95 zł brutto/osoba

  Formularz zgłoszeniowy

SPRAWDŹ TERMINY - Zapisz się teraz!

ZADZWOŃ: 798 031 351

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

ENEA

BP

OBI

Polska Spółka Gazownictwa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Wipasz

Herbapol

KUEHNE + NAGEL

Sweco

INKOP

autojet

Rydygier

OTIS

SKANSKA

MEILLERGHP

ETC-PZL AEROSPACE INDUSTRIES

WODR