Szkolenia BHP

Nasza firma świadczy usługi z zakresu BHP i prawa pracy.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze dużych i małych firm oraz placówek oświatowych. Współpracujemy z kadrą fachowców specjalizujących się w problematyce ochrony pracy. Od wielu lat doradzamy Pracodawcom w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy, na podstawie zawartych umów o świadczenie usług.

W ramach obsługi stałej firm, wykonujemy i opracowujemy:

 • Szkolenie wstępne BHP i P.POŻ. pracowników.
 • Szkolenie okresowe BHP i P.POŻ. pracowników fizycznych.
 • Szkolenie okresowe BHP i P.POŻ. pracowników administracyjnych.
 • Szkolenie okresowe BHP i P.POŻ. pracowników inżynieryjno-technicznych.
 • Szkolenie okresowe BHP i P.POŻ. osób kierujących pracownikami.
 • Szkolenie okresowe BHP i P.POŻ. pracodawców.
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 • Ocena ryzyka zawodowego.
 • Instrukcje stanowiskowe, maszyn i urządzeń.
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
 • Dokumentacja powypadkowa.

Usługi BHP

 • przeprowadzamy kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy.
 • doradzamy w zakresie wymogów p.poż.
 • sporządzamy i aktualizujemy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego
 • prowadzimy okresowe przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów i węży hydrantowych
 • przeprowadzamy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz użycia sprzętu gaśniczego
 • organizujemy i przeprowadzamy próbną ewakuację

 

Ryzyko zawodowe

Oferujemy przygotowanie oceny ryzyka zawodowego przy użyciu aktualnie obowiązujących wymagań.

 • Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca "zobowiązany jest podejmować działania zapobiegające niebezpieczeństwu, jeżeli prowadzi działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników oraz... informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami".
 • Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS pracodawca zobowiązany jest "oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy określonych pracach oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko".

 

Wypadek przy pracy

Sporządzenie pełnej dokumentacji powypadkowej zawiera:

 • powołanie zespołu powypadkowego,
 • wykonanie fotografii i szkiców z miejsca wypadku,
 • zebranie informacji z wyjaśnień od poszkodowanego i świadków wypadku,
 • wystąpienie do zakładu opieki zdrowotnej o podanie obrażeń jakim uległ poszkodowany w wyniku wypadku,
 • odpowiednią klasyfikację prawną wypadku, sporządzenie protokołu powypadkowego, w tym ustalenie przyczyn wypadku,
 • opracowanie zarządzenia powypadkowego eliminującego lub ograniczającego prawdopodobieństwo powtórzenia wypadku w podobnych okolicznościach,
 • sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy,
 • założenie rejestru wypadków przy pracy,
 • przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS przy ubieganiu się o świadczenia należne pracownikowi z tytułu ubezpieczenia wypadkowego.

 

Pierwsza pomoc

Oferujemy szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Oferta szkoleniowa jest elastyczna i dopasowywana do indywidualnych oczekiwań, a tematyka jest dostosowywana do specyfiki wykonywanej przez uczestników pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz zmianami w Kodeksie Pracy (Art.209), które weszły w życie w 2009 roku pracodawca ma obowiązek wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz przekazania im niezbędnej do tego wiedzy oraz zapewnienia pracownikom środków  do udzielenia pierwszej pomocy i łączności ze służbami ratowniczymi.

 

Azbest

Szkolenia prowadzimy w głównym stopniu dla firm ogólnobudowlanych a także osób kierujących pracownikami przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństw a i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.) pracodawca jest zobowiązany zorganizować szkolenie dla pracowników oraz osób kierujących pracownikami, którzy w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu.

 

Dane kontaktowe

 • ul. Piotra Skargi 8/227
 • 40-091 Katowice
 • tel. 32 20 17 035
 • kom. 503 978 397
 • kom. 507 286 959
 • biuro@ikzszkolenia.pl

 

O nas

Oferujemy profesjonalne usługi z zakresu szkoleń zawodowych, szkoleń BHP, ochrony pożarowej, oraz pierwszej pomocy. Umożliwiamy zdobycie uprawnień energetycznych w grupach G1, G2, G3.
Proponujemy także usługi z dziedziny rzeczoznawstwa, wyceny maszyn, audytów technologicznych i innych.

Mapa dojazdu