Skontaktuj się z nami

Uwaga! Tylko do końca roku obowiązuje cena jednego egzaminu 280,00 zł. W 2022 roku koszt egzaminu wyniesie 301,00 zł.

Zadzwoń do nas!

tel. 798 031 351

Ryzyko zawodowe

Oferujemy przygotowanie oceny ryzyka zawodowego przy użyciu aktualnie obowiązujących wymagań.

  • Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca "zobowiązany jest podejmować działania zapobiegające niebezpieczeństwu, jeżeli prowadzi działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników oraz... informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami".
  • Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS pracodawca zobowiązany jest "oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy określonych pracach oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko".