Skontaktuj się z nami

Uwaga! Tylko do końca roku obowiązuje cena jednego egzaminu 280,00 zł. W 2022 roku koszt egzaminu wyniesie 301,00 zł.

Zadzwoń do nas!

tel. 798 031 351

Wypadek przy pracy

Sporządzenie pełnej dokumentacji powypadkowej zawiera:

  • powołanie zespołu powypadkowego,
  • wykonanie fotografii i szkiców z miejsca wypadku,
  • zebranie informacji z wyjaśnień od poszkodowanego i świadków wypadku,
  • wystąpienie do zakładu opieki zdrowotnej o podanie obrażeń jakim uległ poszkodowany w wyniku wypadku,
  • odpowiednią klasyfikację prawną wypadku, sporządzenie protokołu powypadkowego, w tym ustalenie przyczyn wypadku,
  • opracowanie zarządzenia powypadkowego eliminującego lub ograniczającego prawdopodobieństwo powtórzenia wypadku w podobnych okolicznościach,
  • sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy,
  • założenie rejestru wypadków przy pracy,
  • przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS przy ubieganiu się o świadczenia należne pracownikowi z tytułu ubezpieczenia wypadkowego.