Aby zdobyć uprawnienia SEP, nie trzeba spędzać tygodni na skomplikowanych kursach. Cały proces zamyka się w kilku prostych krokach, jednak jego rozpoczęcie wymaga przygotowania i odpowiednich kompetencji. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, jakie wymagania trzeba spełnić, aby otrzymać uprawnienia SEP-owskie i co można dzięki nim zyskać.

Czym są uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP G1, G2, i G3 to kategorie kwalifikacji dla osób zajmujących się eksploatacją, montażem oraz konserwacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Są one podzielone na trzy główne grupy:

 • Uprawnienia G1 – dotyczą urządzeń energetycznych, instalacji i sieci, co obejmuje generatory, transformatory, rozdzielnie, linie energetyczne itp. Jest to uprawnienie dla osób zajmujących się obsługą tych urządzeń. Osoby z uprawnieniami G1 mogą zajmować się eksploatacją, dozorem, obsługą techniczną, montażem i instalacją, a także przeprowadzaniem pomiarów elektrycznych związanych z tymi urządzeniami. Kursy G1 są skierowane do osób pracujących w sektorze energetycznym, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje w pracy z urządzeniami i instalacjami energetycznymi o napięciu do 1 kV.
 • Uprawnienia G2 – odnoszą się do pracy w sektorze ciepłowniczym i obejmują obsługę, konserwację, nadzór, instalację, serwis, naprawę oraz modernizację urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Kursy G2 są przeznaczone dla osób pracujących m.in. z systemami ogrzewania, wentylacją, klimatyzacją i innymi instalacjami ciepłowniczymi. Szkolenia G2 są przeznaczone przede wszystkim dla palaczy kotłów, serwisantów, instalatorów, monterów i innych specjalistów w branży energetycznej, szczególnie w obszarze energetyki cieplnej.
 • Uprawnienia G3 – wymagane w przypadku specjalistów zajmujących się instalacjami gazowymi. Uprawnienia gazowe G3 umożliwiają projektowanie, montaż, konserwację, naprawę i przeglądy techniczne instalacji gazowych. Osoby z uprawnieniami G3 mogą nadzorować i kierować pracami związanymi z instalacjami i urządzeniami gazowymi, a także przeprowadzać badania i kontrole techniczne. Takie kwalifikacje pozwalają na zarządzanie zespołem specjalistów i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej w obszarze gazowym.

Każda z tych kategorii uprawnień SEP wymaga odpowiedniej wiedzy teoretycznej i praktycznej doświadczenia w danym obszarze energetyki, a także ukończenia specjalistycznych szkoleń i egzaminów. Uprawnienia te są niezbędne do profesjonalnego i bezpiecznego wykonywania zadań związanych z eksploatacją, dozorem i zarządzaniem w sektorze energetycznym.

Uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru

Różnica między uprawnieniami do eksploatacji a dozoru polega na zakresie odpowiedzialności i rodzaju wykonywanych czynności. Poszczególne zawody wymagają różnych umiejętności i kwalifikacji, stąd podział na poszczególne uprawnienia SEP. Dla kogo ważne będą te obejmujące dozór, a dla kogo eksploatację?

 • Uprawnienia w zakresie eksploatacji (E) pozwalają na obsługę, konserwację i prowadzenie bieżących napraw urządzeń.
 • Uprawnienia dozoru (D) są wyższym stopniem kwalifikacji i obejmują zarządzanie pracą personelu technicznego, nadzorowanie bezpieczeństwa pracy oraz odpowiedzialność za stan techniczny urządzeń. Osoby z uprawnieniami dozoru mają większą wiedzę i doświadczenie, co pozwala im na podejmowanie decyzji dotyczących eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz nadzorowanie prac.

Kto może zdobyć uprawnienia SEP-owskie?

Aby uzyskać uprawnienia SEP, kandydaci muszą przede wszystkim wykazać się wiedzą teoretyczną, potwierdzoną przez odpowiednie dokumenty. Po odbyciu kursu i zdobyciu niezbędnego zaświadczenia mogą przystąpić do egzaminu, którego pozytywne zaliczenie umożliwia nabycie nowych kwalifikacji. Konkretne wymaganie stawiane kandydatom to:

 • wiek – każdy kandydat musi być pełnoletni, co oznacza, że w dniu przystąpienia do egzaminów musi mieć ukończony 18 rok życia,
 • doświadczenie – kandydat musi posiadać udokumentowane doświadczenie oraz podstawową wiedzę w zakresie elektroenergetyki.

Aby potwierdzić posiadane doświadczenie i wiedzę, kandydat musi przedstawić oficjalny dokument, np.: zaświadczenie o stażu pracy, dyplom lub świadectwo zawodowe, certyfikat kwalifikacji zawodowej, dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze, świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, czy zaświadczenie o przebiegu nauczania.

Ważne! Zmiany wprowadzone od lipca 2022 roku wymagają od kandydatów bardziej szczegółowego udokumentowania swoich kwalifikacji, co ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu zawodowego i profesjonalizmu wśród posiadaczy uprawnień SEP.

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Proces zdobycia uprawnień SEP obejmuje kilka etapów, których zakończenie umożliwia uczestnikom uzyskanie nowych, cennych na rynku pracy kwalifikacji. Z Instytutem Kształcenia Zawodowego Polonia możesz otrzymać niezbędną wiedzę i zwiększyć swoje kompetencje szybko, sprawnie i bez wysiłku! Co musisz zrobić?

 • Zapis na szkolenie – kandydaci mają możliwość zapisania się na kurs online, telefonicznie, lub mailowo.
 • Udział w szkoleniu – nasze kursy SEP przeprowadzane są zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i platform do nauki zdalnej. Wybierając szkolenia SEP online, otrzymasz dostęp do kompleksowych materiałów i narzędzi niezbędnych do zdobycia kwalifikacji.
 • Egzamin – po ukończeniu szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu. IKZ Polonia może pochwalić się wysoką zdawalność egzaminów, co świadczy o jakości przekazywanej przez nas wiedzy.
 • Otrzymanie uprawnień – po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują uprawnienia SEP, potwierdzające ich kwalifikacje.

Co otrzymujesz, wybierając Instytut Kształcenia Zawodowego Polonia?

Wybierając szkolenia energetyczne od IKZ Polonia zyskujesz wiele korzyści i możliwość uzyskania uprawnień, które są honorowane nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Co zapewniamy? 

 • Wysoki poziom edukacji i profesjonalne podejście. Zapewniamy wysokiej jakości szkolenia prowadzone przez doświadczonych specjalistów i praktyków z branży elektroenergetycznej.
 • Elastyczne formy szkolenia. Z nami masz możliwość wyboru między nauką stacjonarną a zdalną, co umożliwia dostosowanie kursu do indywidualnych potrzeb i możliwości.
 • Komfortowe warunki nauki. Szkolenia odbywają się w przyjaznej atmosferze, co sprzyja efektywnemu uczeniu się i pozwala dobrze przygotować się do egzaminu.
 • Praktyczne umiejętności. Nasi kursanci zdobywają wiedzę, która jest ceniona na rynku pracy i umożliwia profesjonalne wykonywanie obowiązków zawodowych w dziedzinie energetyki.
 • Różnorodność oferty. Szkolenia adresowane są zarówno do osób prywatnych, jak i firm, w związku z czym każdy może zadbać o rozwój swój, lub swoich pracowników.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami i już dziś zapisz się na efektywne szkolenia SEP, dzięki którym zdobędziesz nowe możliwości rozwoju zawodowego. Poznaj całą naszą ofertę i przekonaj się, dlaczego zaufało nam tak wielu klientów!