Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas!

tel. 798 031 351  |  tel. 798 802 150

Konserwator urządzeń UDT/TDT

 • Egzamin UDT dodatkowo płatny
 • W zakresie kursu zajęcia teoretyczne, praktyczne, materiały szkoleniowe
 • Uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (bezterminowe) - ważne na terenie UE
 • Wymagane świadectwo kwalifiakcyjne SEP G1E

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Organizacja i zakres działania dozoru technicznego,
 • Ogólna budowa urządzenia,
 • Budowa i działanie poszczególnych podzespołów i mechanizmów
 • Obowiązki konserwatora,
 • Postępowanie konserwatora w przypadku awarii urządzenia
 • Zasady bhp i ppoż. w trakcie przygotowania i wykonywania prac konserwacyjnych,
 • Prowadzenie książki obsługi i konserwacji.

 

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001roku w sprawie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. (Dz.U.nr79poz849).

 

CEL KURSU

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji konserwatora urządzeń transportu bliskiego oraz egzaminu przed Urzędem Dozoru, wydającego zaświadczenie kwalifikacyjne do samodzielnej konserwacji urządzenia. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego (od lekarza medycyny pracy), potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku konserwatora.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

ENEA

BP

OBI

Polska Spółka Gazownictwa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Wipasz

Herbapol

KUEHNE + NAGEL

Sweco

INKOP

autojet

Rydygier

OTIS

SKANSKA

MEILLERGHP

ETC-PZL AEROSPACE INDUSTRIES

WODR