Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas!

tel. 798 031 351  |  tel. 798 802 150

Kurs na suwnicę HDS / podest żuraw

 • Egzamin UDT dodatkowo płatny
 • Uprawnienia na suwnicę IS i podesty IP dodatkowo płatne
 • W zakresie kursu zajęcia teoretyczne, praktyczne, materiały szkoleniowe
 • Uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (bezterminowe)
 • Honorowane przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Przepisy BHP i regulacje dotyczące urządzeń podlegających UDT
 • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące wyszczególnionych urządzeń
 • Rodzaje urządzeń, podlegających UDT z uwzględnieniem właściwości nośnych
 • Właściwości fizykochemiczne uciągów, lin, łańcuchów urządzeń
 • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
 • Budowa urządzeń podlegających UDT, przepisy p.poż 
 • Zajęcia praktyczne  

 

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami). 

 

ZAKRESY UPRAWNIEŃ

Grupa KategoriaZakres uprawnień
Suwnice   IIS Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Suwnice  IS Suwnice sterowane z poziomu roboczego oraz kabiny
Żurawie  IIŻ Żurawie przenośne (HDS), stacjonarne warsztatowe
Podesty ruchome  IP Podesty wolnobieżne (nożycówki)
Podesty samojezdne (zwyżki)
Cięgniki  IIW Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego
Układnice IU Układnice magazynowe
Dźwigi  IID Dźwigi towarowo-osobowe
Dźwigi  ID Dźwigi towarowe ze ster. wew. i szpitalne
 Koleje linowe, wyciągi narciarskie  TDT  Koleje linowe oraz wyciągi narciarskie, orczyk-kanapa 

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego operowania urządzeniami poddozorowymi oraz uzyskanie uprawnień do pracy jako operator tych urządzeń. Kurs przygotowuje teoretycznie i praktycznie do zdania egzaminu przed komisją UDT. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego (od lekarza medycyny pracy), potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowiskach operatora.

 

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS

 • najbardziej atrakcyjna cena kursu w regionie 
 • urządzenia poddozorowe dostępne dla kursantów w trakcie szkolenia i egzaminu
 • dogodne terminy spotkań
 • szybka realizacja
 • wysoka zdawalność
 • kurs zgodny z programem UDT
 • możliwość dojazdu do klienta
 • w trakcie szkolenia ciepłe i zimne napoje
 • uprawnienia bezterminowe i honorowane w wielu krajach

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

ENEA

BP

OBI

Polska Spółka Gazownictwa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Wipasz

Herbapol

KUEHNE + NAGEL

Sweco

INKOP

autojet

Rydygier

OTIS

SKANSKA

MEILLERGHP

ETC-PZL AEROSPACE INDUSTRIES

WODR