Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas!

tel. 798 031 351  |  tel. 798 802 150

Wypadek przy pracy

Sporządzenie pełnej dokumentacji powypadkowej zawiera:

  • powołanie zespołu powypadkowego,
  • wykonanie fotografii i szkiców z miejsca wypadku,
  • zebranie informacji z wyjaśnień od poszkodowanego i świadków wypadku,
  • wystąpienie do zakładu opieki zdrowotnej o podanie obrażeń jakim uległ poszkodowany w wyniku wypadku,
  • odpowiednią klasyfikację prawną wypadku, sporządzenie protokołu powypadkowego, w tym ustalenie przyczyn wypadku,
  • opracowanie zarządzenia powypadkowego eliminującego lub ograniczającego prawdopodobieństwo powtórzenia wypadku w podobnych okolicznościach,
  • sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy,
  • założenie rejestru wypadków przy pracy,
  • przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS przy ubieganiu się o świadczenia należne pracownikowi z tytułu ubezpieczenia wypadkowego.
 

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

ENEA

BP

OBI

Polska Spółka Gazownictwa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Wipasz

Herbapol

KUEHNE + NAGEL

Sweco

INKOP

autojet

Rydygier

OTIS

SKANSKA

MEILLERGHP

ETC-PZL AEROSPACE INDUSTRIES

WODR