Szacowanie majątku

 

 • wycena nieruchomości,
 • wycena maszyn oraz urządzeń wszelkich branż i typów,
 • wycena pojazdów osobowych, ciężarowych i szynowych,
 • wycena mega układów technicznych,
 • wycena wyposażenia przedsiębiorstw,
 • wycena prototypów i innych nietypowych środków technicznych,
 • wycena wartości niematerialnych i prawnych

Przeznaczenie wycen:

 • określenie udziału środków trwałych w majątku firmy.
 • określenie wartości składników majątku dla potrzeb przekształceń własnościowych, fuzji, upadłości, likwidacji przedsiębiorstw.
 • zabezpieczenie majątkowe kredytu bankowego, gwarancji banku, leasingu lub pożyczki.
 • ustalenie wartości początkowej i wysokości odpisów amortyzacyjnych.
 • określenie wartości likwidacyjnej jako podstawy ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji.
 • ustalenie punktu odniesienia w negocjacjach cenowych celem zawarcia umowy o przeniesienie prawa własności, umowy najmu, użyczenia, itd.
 • oszacowanie wartości rynkowej jako podstawy wyznaczenia wysokości podatku, cła, akcyzy, opłaty skarbowej.
 • ustalenie wysokości szkody dla potrzeb postępowania ubezpieczeniowego.
 • ustalenie podstawy dla podjęcia decyzji inwestycyjnych, np. modernizacji.
 • określenie opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego (odbudowy, remontu, zakupu, sprzedaży).
 • określenie wysokości czynszu za najem środków technicznych.
 • wycena wartości środków technicznych w zastosowaniu do opracowania analiz ekonomicznych i finansowych.

 

Rzeczoznawca posiada następujące uprawnienia:

 1. Biegły Sądowy z zakresu wyceny ruchomości, w tym maszyn, urządzeń i urządzeń technicznych, pojazdów, wyposażenia wnętrz oraz sprzętu budowlanego.
 2. Rzeczoznawca SIMP (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich)

z zakresu:

 • eksploatacja i remonty maszyn
 • wycena maszyn, urządzeń i pojazdów.

Dane kontaktowe

 • ul. Piotra Skargi 8/227
 • 40-091 Katowice
 • tel. 32 20 17 035
 • kom. 503 978 397
 • kom. 507 286 959
 • biuro@ikzszkolenia.pl

 

O nas

Oferujemy profesjonalne usługi z zakresu szkoleń zawodowych, szkoleń BHP, ochrony pożarowej, oraz pierwszej pomocy. Umożliwiamy zdobycie uprawnień energetycznych w grupach G1, G2, G3.
Proponujemy także usługi z dziedziny rzeczoznawstwa, wyceny maszyn, audytów technologicznych i innych.

Mapa dojazdu