Skontaktuj się z nami

Uwaga! Tylko do końca roku obowiązuje cena jednego egzaminu 280,00 zł. W 2022 roku koszt egzaminu wyniesie 301,00 zł.

Zadzwoń do nas!

tel. 798 031 351

Konserwator urządzeń UDT/TDT

 • Egzamin UDT dodatkowo płatny
 • W zakresie kursu zajęcia teoretyczne, praktyczne, materiały szkoleniowe
 • Uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (bezterminowe) - ważne na terenie UE
 • Wymagane świadectwo kwalifiakcyjne SEP G1E

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Organizacja i zakres działania dozoru technicznego,
 • Ogólna budowa urządzenia,
 • Budowa i działanie poszczególnych podzespołów i mechanizmów
 • Obowiązki konserwatora,
 • Postępowanie konserwatora w przypadku awarii urządzenia
 • Zasady bhp i ppoż. w trakcie przygotowania i wykonywania prac konserwacyjnych,
 • Prowadzenie książki obsługi i konserwacji.

 

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001roku w sprawie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. (Dz.U.nr79poz849).

 

CEL KURSU

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji konserwatora urządzeń transportu bliskiego oraz egzaminu przed Urzędem Dozoru, wydającego zaświadczenie kwalifikacyjne do samodzielnej konserwacji urządzenia. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego (od lekarza medycyny pracy), potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku konserwatora.